Król Demawend
Rozkaz: Daj jednostce ładunki (1).
Odnowienie: 2.
Leader
All cards: