Derran
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Przenieś jednostki (maks. 3) ze swojej talii na swój cmentarz.
Human
9% of decks in our published decks database contains this card.
All cards: