Ognisty Skorpion
Rozkaz, daleki zasięg: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrywasz kartę Taktyki.
Machine
1% of decks in our published decks database contains this card.
All cards: